Inne opracowania i dokumentacje

Wycena złóż kopalń – Industri Wrocław

  • poszukiwania i dokumentowanie nowych złóż
  • opracowywanie Projektów Zagospodarowania Złoża, Planów Ruchu,
  • wykonywanie Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

– wycena złóż, gruntów nad złożami, aktywów górniczych, w tym także pośrednictwo w transakcjach kupna-sprzedaży złóż i kopalń odkrywkowych

– analizy „due dilligence” w zakresie górnictwa odkrywkowego

– analizy opłacalności inwestycji w aktywa górnicze

– analizy ekonomiki rozwiązań techniczno-organizacyjnych w górnictwie odkrywkowym

– przygotowanie listów intencyjnych, memorandów w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw branży górnictwa odkrywkowego.

Wycena złóż kopalńIndustri Wrocław – zapraszamy do kontaktu.

Wyceny trudne i skomplikowane nie są nam obce. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Oferta