Wyceny nietypowe

W przypadku wycen nietypowych, dotyczących obiektów rzadko spotykanych w obrocie prawnym istotą sprawy jest określenie celu, jakiemu ma taka wycena posłużyć, a następnie w kolejności – rodzaju wartości i koncepcji metodologii wyceny. Nie każda z obecnie opisanych w przepisach prawa metoda wyceny będzie bowiem na tyle uniwersalna, że pozwoli na zastosowanie w każdym przypadku. Konieczne jest zatem indywidualne podejście  do wyceny, wymagające często interdyscyplinarnej wiedzy z wielu dziedzin, w tym umiejętności identyfikowania co jest celem, a co przedmiotem i zakresem takiej wyceny i jaki jest oczekiwany i prawdopodobny rodzaj i poziom wartości.

Wybór podejść do wyceny w takich przypadkach oznacza konieczność po sięgnięcie po inne niż powszechnie znane i stosowane metody wyceny. Do takich możemy zaliczyć:

  • metody mnożnikowe,
  • metody oparte o teorie opcji realnych,
  • metody scenariuszowe,
  • metody mieszane,
  • i inne

Przykładowo, dla wycenianego przedsiębiorstwa przemysłowego można zastosować podejście porównawcze z wykorzystaniem wskaźników stosowanych w metodzie mnożnika zysku , gdy jest możliwe uzyskanie dostępu do publikowanych danych finansowych spółek giełdowych związanych
z branżą o podobnym profilu i skali.

Wycena metodą mnożnika zysku bazuje bowiem na wykorzystaniu informacji zawartych w jednym
z podstawowych wskaźników ogłaszanych dla spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych- wskaźniku C/Z lub C/Wk, gdzie:

C- oznacza cenę jednej akcji spółki z danego notowania, 

Z – oznacza zysk przypadający na 1 akcję za ostatni rok obrotowy

Wk – oznacza wartość księgową przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie.

Wyceny trudne i skomplikowane nie są nam obce. Podejmiemy się każdego wyzwania.

Oferta